Bijlagen

 1. Informatie over de omgeving en daarin gevestigde bedrijvigheid
  1.1 Omgevingsanalyse en ontsluiting
  1.2 Bedrijvigheid
 2. Informatie over regelgeving over herontwikkeling
  2 Regelgeving
 3. Informatie over marktanalyse van kantoor, retail en hotel
  3 Marktanalyse
 4. Informatie over de locatie en daarvoor opgestelde alternatieven
  4.1 Locatieanalyse
  4.2 Alternatieven
 5. Hotelanalyse
  5 Rapport Hotelinvulling voormalig kantoor DEMB 1753

Op alle bijlagen is de onderstaande disclaimer van toepassing.

© Copyright - Merwedeplein -